Na Terapiji (špica za TV serijal)

Naručitelj: Studio dim za Hrvatsku Radio Televiziju

Produkcija: Studio dim

Dizajn: Josip Klobučar

Animacija: Josip Klobučar

Hommage produkcija, 2013